O projektu

Ú-astníci projektu, klub, 18.1. 2013

Dámy a pánové, co je projekt Bolestné kameny pod záštitou Marty Kubišové a Tomáše Halíka

       Cílem projektu je: pojmenovat a uchopit bolesti moderního člověka, a nabídnout cestu, která u každého z nás může vést k naději a to možná i u těch, kterým ta jejich zdánlivá naděje dávno zhasla. Projekt má celkem 5 fází.

       V první fázi měli studenti Obchodní akademie Písek za úkol sestavit 14 bolestí moderního člověka. Mezi tématy se objevily např. ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, smrt blízkého, opuštěnost, deprese atd. Patnácté heslo bylo od začátku dané – Naděje. Hesla byla zkonzultována s lidmi ze všech sociálních sfér.

       Ve druhé fázi studenti distribuovali na 600 míst (domovy důchodců, školy, dětské domovy, církve, věznice, hospice, úřady práce aj.) dopis a plakát s těmito hesly a se žádostí, aby jim oslovení lidé poslali svůj příběh. Obdrželi několik desítek příběhů z věznic, lidí onkologicky nemocných, opuštěných, zraněných atd., kteří vzali jako naději již to, že se mohli z bolesti vypsat. Z nich vybrali ty, které byly překročením vlastní bolesti, posunem na strmé cestě vstříc naději.

       Záměrem třetí fáze, tzv. stavební, bylo vytvořit v areálu Píseckých hor samotnou Cestu bolestných kamenů. Tedy poskládat těchto čtrnáct zastavení a patnáctou naději a vložit ji do našich úžasných píseckých hor.

       Čtvrtou fází je fáze nahrávací. V jejím rámci je postupně nahráváno 14 pozitivně překonaných příběhů bolestí, které předčítá 14 herců. Součástí této fáze projektu jsou herci Jan Tříska, Zuzana Kajnarová, Luděk Munzar, Dana Kolářová, Vilma Cibulková, Václav Jiráček, Miroslav Táborský, David Švehlík, Kristýna Fuitová, Ondřej Novák, Robert Jaškow, Jan Vondráček, Zdena Herfortová a Igor Orozovič. Slovo o patnácté Naději zde namluví sám patron projektu, prezident České křesťanské akademie, prof. Tomáš Halík. Všechny výše uvedené pozitivně překonané bolestné kameny podbarvené scénickou hudbou doprovodí jako vypravěč svým hlasem herec Ondřej Vetchý. Většina příběhů je již nahrána a v současnosti je s nahrávkami pracováno ve střižně. Kompakt poté bude společně s putovními panely distribuován po různých institucích – školy, hospice, věznice, domovy důchodců, úřady práce apod. Zároveň zde dojde k postupnému propojení QR kódu. V praxi procházející kolem kamene časem namíří svým mobilem na daný kámen a jeho mobilní aplikace mu spustí daný příběh v podání konkrétního herce a bude tak moci s příběhem na uchu stoupat v cestě dál.

       V páté fázi vznikne 14 putovních panelů s bolestmi z pohledů lidí, kteří bolesti prodělali a pozitivně překonali a patnáctým panelem, který ponese jméno Naděje. Tyto panely budou posílány na místa, kde mohou pomoci prohloubit sociální cítění a posunout k naději (nemocnice, hospice, vězení, dětské domovy, úřady práce atd.).